Rau mầm, rau mam, mầm rau cải, BiogroupRau mầm, rau mam, mầm rau cải, Biogroup

Tin tức

Kiểm tra mô hình sản xuất mạ khay cấy máy theo công nghệ BIOTECH tại Hà Nội

Trong 2 ngày từ 6/2-7/2/2017, đoàn công tác của công ty Cổ phần Công nghệ sinh học – Fitohoocmon đã tiến hành đi chúc tết đồng thời kiểm tra các cơ sở tiếp nhận công nghệ sản xuất mạ khay của công ty trên địa bàn Hà Nội. Thành phần đoàn kiểm tra bao gồm: TS. Lê Văn Tri – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học – Fitohoocmon – Chủ nhiệm Chương trình Mạ khay Quốc gia; ThS. Nguyễn Văn Tuấn – Phó giám đốc Công ty. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra mô hình tại các địa điểm: HTX DVNN Phú Thắng (Đại Thắng, Phú Xuyên), HTX Nông nghiệp Tế Tiêu (Mỹ Đức), HTX DVNN Quảng Phú Cầu (Ứng Hòa), cơ sở sản xuất mạ tư nhân của Anh Tráng (Minh Đức, Ứng Hòa), cơ sở sản xuất mạ tư nhân Anh Đức (Thụy Phú, Phú Xuyên).

Theo báo cáo tổng kết sơ bộ, các điểm này trong vụ xuân 2017 đã lấy hơn 102 tấn giá thể gốc, từ đó sản xuất ra hơn 1020 tấn giá thể để sản xuất mạ khay và xuất bán cho các đơn vị khác, ước tính với số lượng giá thể gốc và giá thể đã sản xuất ra của đơn vị đã phục vụ cho sản xuất hơn 270.000 khay mạ, cấy cho hơn 1000ha tại địa bàn 3 huyện: Phú Xuyên, Ứng Hòa, Mỹ Đức. Kết quả đánh giá cho thấy, cây mạ sinh trưởng phát triển tốt, độ đồng đều cao, đảnh dảnh, chất lượng giá thể ổn định, phù hợp với điều kiện canh tác tại các địa phương.

Một số hình ảnh kiểm tra

  • Tại Mỹ Đức

E:\CNSH\Hình ảnh Bằng khen\Mạ khay\Hà Nội\2017\Kiểm tra các điểm sản xuất\Mỹ Đức\FullSizeRender (2).jpg

E:\CNSH\Hình ảnh Bằng khen\Mạ khay\Hà Nội\2017\Kiểm tra các điểm sản xuất\Mỹ Đức\FullSizeRender (5).jpg

E:\CNSH\Hình ảnh Bằng khen\Mạ khay\Hà Nội\2017\Kiểm tra các điểm sản xuất\Mỹ Đức\FullSizeRender (7).jpg

TS. Lê Văn Tri cùng ông Nguyễn Văn Hoạt – Chủ tịch huyện Mỹ Đức thăm và kiểm tra mô hình mạ khay máy cấy tại HTX DVNN Tế Tiêu

  • Tại Phú Xuyên

- HTX DVNN Phú Thắng, Đại Thắng

E:\CNSH\Hình ảnh Bằng khen\Mạ khay\Hà Nội\2017\Kiểm tra các điểm sản xuất\Phú Xuyên\Đại Thắng\FullSizeRender_1.jpg

E:\CNSH\Hình ảnh Bằng khen\Mạ khay\Hà Nội\2017\Kiểm tra các điểm sản xuất\Phú Xuyên\Đại Thắng\FullSizeRender_2.jpg

E:\CNSH\Hình ảnh Bằng khen\Mạ khay\Hà Nội\2017\Kiểm tra các điểm sản xuất\Phú Xuyên\Đại Thắng\FullSizeRender_4.jpg

TS. Lê Văn Tri cùng ông Trần Mạnh Giàu – Chủ nhiệm HTC DVNN Phú Thắng và ban chủ nhiệm HTX kiểm tra mô hình mạ khay

- Cơ sở sản xuất mạ tư nhân Anh Đức (Thụy Phú)

E:\CNSH\Hình ảnh Bằng khen\Mạ khay\Hà Nội\2017\Kiểm tra các điểm sản xuất\Phú Xuyên\Thụy Phú\FullSizeRender(2).jpg

E:\CNSH\Hình ảnh Bằng khen\Mạ khay\Hà Nội\2017\Kiểm tra các điểm sản xuất\Phú Xuyên\Thụy Phú\FullSizeRender_1(2).jpg

TS. Lê Văn Tri cùng anh Đức – chủ cơ sở sản xuất mạ khay kiểm tra mạ, hạt giống và cùng tham gia vào sản xuất mạ khay

  • Tại Ứng Hòa

- HTX DVNN Quảng Phú Cầu

E:\CNSH\Hình ảnh Bằng khen\Mạ khay\Hà Nội\2017\Kiểm tra các điểm sản xuất\Ứng Hòa\Quảng Phú Cầu - Ứng Hòa\FullSizeRender.jpg

E:\CNSH\Hình ảnh Bằng khen\Mạ khay\Hà Nội\2017\Kiểm tra các điểm sản xuất\Ứng Hòa\Quảng Phú Cầu - Ứng Hòa\FullSizeRender_3 (3).jpg

- Cơ sở sản xuất mạ khay của anh Tráng – Minh Đức

E:\CNSH\Hình ảnh Bằng khen\Mạ khay\Hà Nội\2017\Kiểm tra các điểm sản xuất\Ứng Hòa\Minh Đức - Ứng Hòa\FullSizeRender_3.jpg

E:\CNSH\Hình ảnh Bằng khen\Mạ khay\Hà Nội\2017\Kiểm tra các điểm sản xuất\Ứng Hòa\Minh Đức - Ứng Hòa\FullSizeRender.jpg

Chia sẻ:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn:

Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số truy cập: 5010287

Đang online: 5