Rau mầm, rau mam, mầm rau cải, BiogroupRau mầm, rau mam, mầm rau cải, Biogroup

Các bằng độc quyền sáng chế

STT

Các bằng độc quyền sáng chế

 

19

Giải pháp hữu ích: “Quy trình sản xuất mạ khay” (2016)

Xem

 

18

Giải pháp hữu ích: “Quy trình sản xuất phân phức hợp HCVS từ bùn thải nuôi trồng thủy sản và rơm rạ” (2016)

 

Xem

 

17

Giải pháp hữu ích: “Phương pháp xử lý gốc rạ tại ruộng” (2016)

Xem

 

16

Giải pháp hữu ích: “Chế phẩm vi sinh xử lý H2S trong nuôi trồng thủy sản” (2012)

Xem

15

Giải pháp hữu ích: “Chế phẩm vi sinh để xử lý rơm rạ và Quy trình xử lý rơm rạ thành phân bón hữu cơ sử dụng chế phẩm này” (2011)

Xem

14

Sáng chế: “Quy trình xử lý phân thải trong chăn nuôi lợn thành phân bón phức hợp hữu cơ vi sinh” (2011)

Xem

13

Sáng chế: “Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học dùng để phòng trừ và hạn chế bệnh phát sáng trong nuôi trồng thủy sản” (2010)

Xem

12

Sáng chế: “Chế phẩm hương liệu men sinh học tổng hợp” (2009)

Xem

11

Sáng chế: “Quy trình sản xuất phân bón sinh học tổng hợp dùng để xử lý đáy ao hồ trước khi nuôi thủy sản” (2008)

Xem

10

Sáng chế: “Chế phẩm dùng để xử lý nước ao nuôi thủy sản” (2008)

Xem

9

Sáng chế: “Chất phụ gia trợ nghiền xi măng BiFi” (2006)

Xem

8

Sáng chế: “Chất phụ gia bê tông BiFi và BiFi-Puzơlan” (2006)

Xem

7

Sáng chế: “Quy trình sản xuất chế phẩm tăng năng suất cây trồng FITO-HUMAT”(2005)

Xem

6

Giải pháp hữu ích: “Quy trình sản xuất mộc nhĩ trên cơ chất bã mía” (2002)

Xem

5

Giải pháp hữu ích: “Quy trình sản xuất phân phức hợp hữu cơ vi sinh” (1998)

Xem

4

Sáng chế: “Phương pháp ngâm ủ hạt lúa tươi mới thu hoạch” (1992)

Xem

3

Sáng chế: “Chế phẩm tăng năng suất lúa” (1992)

Xem

2

Sáng chế: “Chế phẩm tăng năng suất lạc” (1992)

Xem

1

Sáng chế: “Phương pháp thu nhận Gibberrellin” (1992)

Xem

    Liên kết website
    Thống kê truy cập

    Tổng số truy cập: 4005769

    Đang online: 4