Rau mầm, rau mam, mầm rau cải, BiogroupRau mầm, rau mam, mầm rau cải, Biogroup

Đối tác - Khách hàng


Hệ thống phân phối các sản phẩm mang thương hiệu FITOHOOCMON VÀ BIOTECH

STT

Tên Công ty

Phân bón ứng dụng cho các loại cây trồng

I. Khu vực miền Bắc và Tây Bắc

1

Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn

Các loại cây trồng

2

Công ty cổ phần công đoàn Bãi Bằng

Cây lâm nghiệp, các loại cây trồng

3

Công ty cổ phần chè Phú Thọ

Chè và các loại cây trồng

4

Công ty TNHH Thao Trường

Các loại cây trồng

5

Doanh nghiệp Bình Nguyên

Chè và các loại cây trồng

6

Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương

Mía và các loại cây trồng

7

Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng

Mía và các loại cây trồng

8

Công ty TNHH Trường Giang

Cao su và các loại cây trồng

9

Công ty cổ phần mía đường Hòa Bình

Mía, cao su và cây trồng khác

10

Công ty mía đường Sơn La

Mía, cao su, chè. cà phê, cây trồng

11

Hợp tác xã dịch vụ chăn nuôi Cổ Đông

Các loại cây trồng

12

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Dương

Cây công nghiệp, cây cảnh

13

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Thái Bình

Cây công nghiệp, cây cảnh

14

Công ty cổ phần Môi trường đô thị INDEVCO – Quảng Ninh

Cây công nghiệp, cây cảnh

15

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng

Cây công nghiệp, cây cảnh

II. Khu vực miền Trung

16

Công ty cổ phần phân bón Lam Sơn

Mía, cao su, cây trồng khác

17

Công ty CP PB Fitohoocmon Thạch Thành

Cao su, các loại cây trồng

18

Công ty cao su Thanh Hóa

Cao su

19

Công ty cổ phần Thái Hòa – Nghệ An

Cà phê, cao su, cây trồng khác

20

Công ty cổ phần mía đường Sông Con

Mía và các loại cây trồng

21

Công ty Lệ Ninh – Quảng Bình

Cao su, các loại cây trồng

22

Công ty cổ phần Thái Hòa – Quảng Trị

Cao su, cà phê, cây trồng khác

23

Công ty cổ phần mía đường Sông Lam

Mía và các loại cây trồng

24

Công ty TNHH An Sinh

Các loại cây trồng

III. Khu vực Tây Nguyên

25

Công ty cổ phần Công nghệ Hưng Phát

Cao su và các loại cây trồng

26

Nhà máy phân bón vi sinh – TCT 15

Cao su và các loại cây trồng

27

Công ty cao su ChưPah

Cao su, cà phê, hồ tiêu

28

Công ty cao su Chư Sê

Cao su, cà phê, hồ tiêu

29

Công ty cao su Chư Prông

Cao su, cà phê, hồ tiêu

30

Công ty cổ phần XNK Quang Đức

Cao su

31

Công ty cao su Mang Yang

Cao su

32

Công ty CP mía đường nhiệt điện Gia Lai

Mía và các loại cây trồng

33

Công ty TNHH MTV Lê Thành

Cao su và các loại cây trồng

34

Doanh nghiệp tư nhân Đồng Nguyên

Cao su và các loại cây trồng

35

Công ty TNHH Thái Hòa – Lâm Đồng

Cà phê và các loại cây trồng

36

Công ty cà phê 715A

Cà phê

37

Công ty cà phê 715C

Cà phê

38

Công ty CP nông lâm nghiệp Trường An

Cao su và các loại cây trồng

39

Trại giam Đăk Trung

Cao su, cà phê, hồ tiêu

40

Công ty cà phê tháng 10

Cà phê

41

Công ty cà phê 715B

Cà phê

42

Công ty cà phê Chư Quynh

Cà phê

43

Công ty cà phê 49

Cà phê

44

Doanh nghiệp Ngọc Trinh

Cao su và các loại cây trồng

45

Công ty cà phê EaPok

Cao su, cà phê

46

Công ty cà phê 15

Cao su, cà phê

47

Công ty cao su EaHleo

Cao su

48

Công ty TNHH Đại Việt

Cao su và các loại cây trồng

49

Công ty CP phân bón TM Phú Thịnh

Cao su và các loại cây trồng

50

Công ty lâm nghiệp Đăk Wil

Cao su và các loại cây trồng

51

Nông trường 726 – Binh đoàn 16

Cao su và các loại cây trồng

52

Công ty Bình Dương-Binh đoàn 15

Cao su, cà phê

53

Công ty cổ phần phân bón Vinacafe

Cà phê, cao su

54

Công ty cổ phần phân bón Cao Nguyên

Các loại cây trồng

IV. Khu vực miền Nam

55

Công ty cổ phần mía đường La Ngà

Mía và các loại cây trồng

56

Công ty TNHH MTV Phú Sơn

Các loại cây trồng

57

Công ty cổ phần đầu tư Song Nguyên

Các loại cây trồng

Chia sẻ:

Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số truy cập: 4005762

Đang online: 4