Rau mầm, rau mam, mầm rau cải, BiogroupRau mầm, rau mam, mầm rau cải, Biogroup

Đề tài - Dự án

TT

Tên đề tài/dự án

Thời gian

Cấp quản lý

Kết quả

39

Áp dụng các sáng chế số 7913, 9529 và GPHI số HI-0201 để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phân thải chăn nuôi, bùn mía và than bùn tại tỉnh Gia Lai

01/2018 - 12/2019

Chương trình 68 - Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ KHCN

Đang thực hiện

38

Xây dựng mô hình trồng sả chưng cất tinh dầu và sản xuất phân hữu cơ vi sinh Fitohoocmon tại tỉnh Đắk Lắk

01/2018 – 6/2020

Bộ KHCN

Đang thực hiện

37

Xây dựng mô hình trồng sả xen canh với cây cao su, chưng cất thu tinh dầu và sản xuất phân bón HCVS từ bã thải sau chưng cất tại vùng miền núi tỉnh Quảng Bình

2017-2019

Bộ KHCN

Đang thực hiện

36

Nghiên cứu thiết kế và hoàn thiện công nghệ chưng cất và thu hồi tinh dầu sả

2014-2015

Liên hiệp KHKT Hà Nội

Nghiệm thu đạt loại Xuất sắc

35

Xử lý bã thải sau chưng cất tinh dầu sả bằng chế phẩm sinh học để làm nguyên liệu sản xuất phân bón HCVS phục vụ cho phát triển một số loại cây trồng tại tỉnh Hòa Bình

2013-2015

Hiệp hội Phân bón Sinh học

Nghiệm thu đạt loại Xuất sắc

34

Xây dựng mô hình xử lý rơm rạ tại ruộng bằng chế phẩm sinh học Fito-Biomix RR và chế phẩm khử H2S thành phân bón hữu cơ góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững tại các huyện Ân Thi, Phù Cừ, Tiên Lữ và Kim Động của tỉnh Hưng Yên

2016

Sở KHCN tỉnh Hưng Yên

Đã nghiệm thu

33

Nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất giá thể mạ từ mùn rơm rạ và mạ khay công nghiệp tại tỉnh Hưng Yên

2015

Sở KHCN tỉnh Hưng Yên

Đã nghiệm thu

32

Áp dụng sáng chế theo văn bằng bảo hộ sáng chế số 9529 cấp ngày 9/8/2011 để xử lý phân thải chăn nuôi thành phân bón HCVS tại Hòa Bình

2014-2015

Chương trình 68 – Cục Sở hữu trí tuệ

Nghiệm thu đạt loại Khá

31

Xử lý vỏ cây keo bằng chế phẩm sinh học để làm nguyên liệu sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh phục vụ cho nhu cầu chăm sóc cây nông lâm nghiệp tại Hòa Bình

2014-2015

UBND tỉnh Hòa Bình

Nghiệm thu đạt loại Khá

30

Xây dựng mô hình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh trên nền than bùn và phụ phẩm nông nghiệp tại tỉnh Bình Thuận

2012-2014

UBND tỉnh Bình Thuận

Nghiệm thu đạt loại Khá

29

Ứng dụng công nghệ sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ than bùn để bón cho các loại cây trồng của tỉnh Lạng Sơn

2012-2014

Bộ KHCN

Nghiệm thu đạt loại Khá

28

Ứng dụng  công nghệ sản xuất phân phức hợp hữu cơ vi sinh từ bùn đáy ao nuôi thủy sản và rơm rạ cho các loại cây trồng chính của Long An

2014-2017

UBND tỉnh Long An

Đang thực hiện

27

Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giá thể mạ và mạ khay công nghiệp bằng chế phẩm sinh học tăng hiệu quả sản xuất lúa tại Hà Nội

2014-2015

UBND TP Hà Nội

Nghiệm thu đạt loại Xuất sắc

26

Xây dựng mô hình sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học Fito-Biomix RR xử lý rơm rạ thành phân bón hữu cơ tại Hải Dương

2013-2014

UBND tỉnh Hải Dương

Nghiệm thu đạt loại Xuất sắc

25

Áp dụng công nghệ sinh học để sản xuất giá thể mạ và mạ khay công nghiệp phục vụ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Hải Dương

2014-2015

UBND tỉnh Hải Dương

Nghiệm thu đạt loại Khá

24

Ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất giá thể mạ từ mùn rơm rạ và mạ khay công  nghiệp phục vụ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Hưng Yên

2014

UBND tỉnh Hưng Yên

Nghiệm thu đạt loại Xuất sắc

23

Ứng dụng chế phẩm sinh học Fito-Biomix RR xử lý rơm rạ thành phân hữu cơ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

2012-2014

UBND tỉnh Thanh Hóa

Nghiệm thu đạt loại Khá

22

Xây dựng mô hình sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học Fitobimix RR xử lý rơm rạ thành phân bón hữu cơ nhằm bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Bạc Liêu

2013-2014

Bộ KHCN

Nghiệm thu đạt loại Khá

21

Tổ chức xử lý rơm rạ dư thừa sau thu hoạch bằng chế phẩm sinh học thành phân hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2015

2011-2015

UBND tỉnh Hải Dương

Đã nghiệm thu

20

Ứng dụng chế phẩm vi sinh BIOMIX RR chế biến rơm rạ thành phân hữu cơ tại đồng ruộng bón cho cây trồng nhằm phát triển nền nông nghiệp bền vững tại tỉnh Hưng Yên

2012-2014

UBND tỉnh Hưng Yên

Nghiệm thu đạt loại Khá

19

Sản xuất chế phẩm Fito Biomix RR xử lý rơm rạ làm phân hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn tại tỉnh Bắc Giang

2013

UBND tỉnh Bắc Giang

Nghiệm thu đạt loại Khá

18

Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học Fito-Biomix RR xử lý rơm rạ thành phân bón hữu cơ phục vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2013

2013

UBND tỉnh Ninh Bình

Nghiệm thu đạt loại Khá

17

Xây dựng mô hình nhân rộng ủ rơm rạ thành phân hữu cơ vi sinh tại đồng ruộng bằng chế phẩm vi sinh học BIOMIX-rơm rạ được sản xuất tại nhà máy  phân hữu cơ vi sinh Cao Phong - Hòa Bình

2012-2013

UBND tỉnh Hòa Bình

Nghiệm thu đạt loại Xuất sắc

16

Ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất chế phẩm đáy ao nuôi thủy sản (BIOF) tại tỉnh Hải Dương

2012-2013

Bộ KHCN

Nghiệm thu đạt loại Khá

15

Xử lý rơm rạ sau thu hoạch gắn với trồng khoai tây vụ đông bằng phương pháp làm đất tối thiểu tại các huyện: Ứng Hòa, Đông Anh, Chương Mỹ, Sóc Sơn, Thạch Thất, Gia Lâm, Thường Tín, Thanh Oai, Hà Nội

2012

TT Khuyến nông Tp Hà Nội

Đã nghiệm thu

14

Nghiên cứu sử dụng công nghệ sinh học chuyển hóa P2O5 khó tiêu sang P2O5dạng dễ tiêu trong quặng photphorit của Hòa Bình

2010-2011

UBND tỉnh Hòa Bình

Nghiệm thu đạt loại Xuất sắc

13

Nghiên cứu sản xuất ứng dụng phân phức hợp hữu cơ vi sinh đa chức năng Fito cho cây cao su tại Thanh Hóa, Quảng Bình, Gia Lai, Đắk Lắk

2008-2010

Hiệp hội Phân bón sinh học

Nghiệm thu đạt loại Xuất sắc

12

Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học Bio-Mix 1 trong xử lý rác thải và chế phẩm Bio-Mix 2 trong xử lý nước rỉ rác tại tỉnh Yên Bái

2009

UBND tỉnh Yên Bái

Nghiệm thu đạt loại Khá

11

Áp dụng các chế phẩm sinh học trong ao nuôi tôm công nghiệp của Trung tâm khuyến nông huyện Yên Hưng - Quảng Ninh

2009

UBND tỉnh Quảng Ninh

Nghiệm thu đạt loại Khá

10

Xử lý môi trường phân thải của các trang trại chăn nuôi tập trung tại Hà Tây để sản xuất phân bón vi sinh

2008

UBND TP Hà Nội

Nghiệm thu đạt loại Khá

9

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học xử lý đáy ao nuôi trồng thuỷ sản (BIOF) tại tỉnh Hải Dương”

2008

UBND tỉnh Hải Dương

Nghiệm thu đạt loại Khá

8

Áp dụng các chế phẩm sinh học trong ao nuôi tôm công nghiệp của Tổng đội thanh niên xung phong Đông Bắc Móng Cái – Quảng Ninh

2008

UBND tỉnh Quảng Ninh

Nghiệm thu đạt loại Khá

7

Ứng dụng công nghệ sinh học xử lý rác và nước thải tại bãi rác Soi Nam - Thành phố Hải Dương

2008

UBND tỉnh Hải Dương

Nghiệm thu đạt loại Khá

6

Đề tài ứng dụng công nghệ FITOHOOCMON để sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ nguồn vỏ cây và phế thải của nguyên liệu làm giấy để bón cho cây nguyên liệu giấy

2006-2008

UBND tỉnh Phú Thọ

Nghiệm thu đạt loại Khá

5

Xây dựng mô hình tổ chức sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh trên nền than bùn và phụ phẩm nông nghiệp tại Điện Biên

2006-2008

Bộ KHCN

Nghiệm thu đạt loại Khá

4

Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học BTS và BIOF cho ao nuôi tôm sú công nghiệp tại Hải Phòng

2006-2007

Cơ sở

Nghiệm thu đạt loại Xuất sắc

3

Xây dựng mô hình sử dụng chế phẩm phân bón lá (FITO-HUMAT) và phân bón hữu cơ vi sinh nhằm tăng năng suất và chất lượng cây trồng theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững tại tỉnh Hà Tây

2006

UBND TP Hà Nội

Nghiệm thu đạt loại Khá

2

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Fitohoocmon để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ rác thải hữu cơ và phân thải của chăn nuôi tại Hải Dương

2006

UBND tỉnh Hải Dương

Nghiệm thu đạt loại Xuất sắc

1

Hoàn thiện công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh cho cây mía từ phế thải và phụ phẩm của sản xuất mía đường

2003-2004

Chương trình KHCN trọng điểm cấp Nhà nước KC04-DA06

Nghiệm thu đạt 38,5/40 điểmLiên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số truy cập: 5750731

Đang online: 1