Rau mầm, rau mam, mầm rau cải, BiogroupRau mầm, rau mam, mầm rau cải, Biogroup

Đề tài - Dự án

TT

Tên dự án

Thời gian thực hiện

1

“Nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất giá thể mạ từ mùn rơm rạ và mạ khay công nghiệp” tại tỉnh Hưng Yên

2015

2

Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học Fito-Biomix RR và chế phẩm khử H2S xử lý gốc rạ tại mặt ruộng thành phân bón hữu cơ cho lúa tại tỉnh Hưng Yên”

2015

3

“Áp dụng công nghệ sinh học để sản xuất giá thể mạ và mạ khay công nghiệp phục vụ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp tại Thành phố Hà Nội

2014 - 2016

4

Xử lý vỏ cây keo bằng chế phẩm sinh học để làm nguyên liệu sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh phục vụ cho nhu cầu chăm sóc cây nông lâm nghiệp tại Hòa Bình

2014-2015

5

Ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất giá thể mạ và mạ công nghiệp phục vụ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Hải Dương

2014

6

Xây dựng mô hình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh trên nền than bùn và phụ phẩm nông nghiệp tại tỉnh Bình Thuận

4/2012-4/2014

7

Ứng dụng công nghệ sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ than bùn để bón cho các loại cây trồng của tỉnh Lạng Sơn

2012-2014

8

Nghiên cứu sản xuất giá thể từ mùn rơm rạ và sản xuất mạ khay công nghiệp phục vụ cơ giới hóa sản xuất lúa (đề tài của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia)

2014-2015

9

Ứng dụng  công nghệ sản xuất phân phức hợp hữu cơ vi sinh từ bùn đáy ao nuôi thủy sản và rơm rạ cho các loại cây trồng chính của Long An

4/2014-3/2017

10

Nghiên cứu quy trình xử lý phân thải của các trang trại chăn nuôi để sản xuất phân bón phức hợp hữu cơ vi sinh tại Công ty TNHH MTV Lệ Ninh – Quảng Bình

2014-2015

11

Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giá thể mạ và mạ khay công nghiệp bằng chế phẩm sinh học tăng hiệu quả sản xuất lúa tại Hà Nội

2014-2015

12

Xây dựng mô hình sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học Fito-Biomix RR xử lý rơm rạ thành phân bón hữu cơ tại Hải Dương

2013-2014

13

Áp dụng công nghệ sinh học để sản xuất giá thể mạ và mạ khay công nghiệp phục vụ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Hải Dương

2014-2015

14

Ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất giá thể mạ từ mùn rơm rạ và mạ khay công  nghiệp phục vụ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Hưng Yên

2014

15

Nghiên cứu quy trình sản xuất và sử dụng rau mầm hữu cơ từ mùn rơm rạ tại tỉnh Hòa Bình

2014-2015

16

Ứng dụng chế phẩm sinh học Fito-Biomix RR xử lý rơm rạ thành phân hữu cơ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

3/2012-3/2014

17

Xây dựng mô hình sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học Fitobimix RR xử lý rơm rạ thành phân bón hữu cơ nhằm bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Bạc Liêu

2013-2014

18

Tổ chức xử lý rơm rạ dư thừa sau thu hoạch bằng chế phẩm sinh học thành phân hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2015

2011-2015

19

Xây dựng mô hình sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học Fito-Biomix RR xử lý rơm rạ thành phân bón hữu cơ nhằm bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Bạc Liêu

2012-2014

20

Ứng dụng chế phẩm vi sinh BIOMIX RR chế biến rơm rạ thành phân hữu cơ tại đồng ruộng bón cho cây trồng nhằm phát triển nền nông nghiệp bền vững tại tỉnh Hưng Yên

2012-2014

21

Sản xuất chế phẩm Fito Biomix RR xử lý rơm rạ làm phân hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn tại tỉnh Bắc Giang

2013

22

Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học Fito-Biomix RR xử lý rơm rạ thành phân bón hữu cơ phục vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2013

2013

23

Xây dựng mô hình nhân rộng ủ rơm rạ thành phân hữu cơ vi sinh tại đồng ruộng bằng chế phẩm vi sinh học BIOMIX-rơm rạ được sản xuất tại nhà máy  phân hữu cơ vi sinh Cao Phong - Hòa Bình

2012-2013

24

Ứng dụng công nghệ sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ than bùn cho các loại cây trồng chính của tỉnh Lạng Sơn

2012-2013

25

Ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất chế phẩm đáy ao nuôi thủy sản (BIOF) tại tỉnh Hải Dương

2012-2013

26

Ứng dụng chế phẩm sinh học Fito-Biomix RR xử lý rơm rạ thành phân hữu cơ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

2012

27

Ứng dụng công nghệ sinh học xử lý rơm rạ tại đồng ruộng thành phân bón hữu cơ phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Bình

2012

28

Xử lý rơm rạ sau thu hoạch gắn với trồng khoai tây vụ đông bằng phương pháp làm đất tối thiểu tại các huyện: Ứng Hòa, Đông Anh, Chương Mỹ, Sóc Sơn, Thạch Thất, Gia Lâm, Thường Tín, Thanh Oai, Hà Nội

2012

29

Ứng dụng chế phẩm vi sinh BIOMIX-rơm rạ chế biến rơm rạ thành phân hữu cơ tại đồng ruộng bón cho cây trồng nhằm phát triển nền nông nghiệp bền vững tại tỉnh Hòa Bình

2010-2011

30

Nghiên cứu sử dụng công nghệ sinh học chuyển hóa P2O5 khó tiêu sang P2O5dạng dễ tiêu trong quặng photphorit của Hòa Bình

2010-2011

31

Nghiên cứu sản xuất ứng dụng phân phức hợp hữu cơ vi sinh đa chức năng Fito cho cây cao su tại Thanh Hóa, Quảng Bình, Gia Lai, Đắk Lắk

2008-2010

32

Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học Bio-Mix 1 trong xử lý rác thải và chế phẩm Bio-Mix 2 trong xử lý nước rỉ rác tại tỉnh Yên Bái

2009

33

Áp dụng các chế phẩm sinh học trong ao nuôi tôm công nghiệp của Trung tâm khuyến nông huyện Yên Hưng - Quảng Ninh

2009

34

Xử lý môi trường phân thải của các trang trại chăn nuôi tập trung tại Hà Tây để sản xuất phân bón vi sinh

2008

35

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học xử lý đáy ao nuôi trồng thuỷ sản (BIOF) tại tỉnh Hải Dương”

2008

36

Áp dụng các chế phẩm sinh học trong ao nuôi tôm công nghiệp của Tổng đội thanh niên xung phong Đông Bắc Móng Cái – Quảng Ninh

2008

37

Ứng dụng công nghệ sinh học xử lý rác và nước thải tại bãi rác Soi Nam - Thành phố Hải Dương

2008

38

Đề tài ứng dụng công nghệ FITOHOOCMON để sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ nguồn vỏ cây và phế thải của nguyên liệu làm giấy để bón cho cây nguyên liệu giấy

2006-2008

39

Xây dựng mô hình tổ chức sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh trên nền than bùn và phụ phẩm nông nghiệp tại Điện Biên

2006-2008

40

Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học BTS và BIOF cho ao nuôi tôm sú công nghiệp tại Hải Phòng

2006-2007

41

Xây dựng mô hình sử dụng chế phẩm phân bón lá (FITO-HUMAT) và phân bón hữu cơ vi sinh nhằm tăng năng suất và chất lượng cây trồng theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững tại tỉnh Hà Tây

2006

42

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Fitohoocmon để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ rác thải hữu cơ và phân thải của chăn nuôi tại Hải Dương

2006

43

Hoàn thiện công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh cho cây mía từ phế thải và phụ phẩm của sản xuất mía đường

2003-2004Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số truy cập: 4005751

Đang online: 3