Rau mầm, rau mam, mầm rau cải, BiogroupRau mầm, rau mam, mầm rau cải, Biogroup

Các thành tích - giải thưởng

STT

Tên giải thưởng

Đơn vị trao

Ngày quyết định

1

Huy chương “Vì sự nghiệp khoa học và Công nghệ” số 2906/QĐ – BKHCNMT

Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường nay là Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam

25/12/2001

2

Huy chương vàng Techmart 2003 – “Công nghệ sản xuất phân phức hợp hữu cơ vi sinh FITOHOOCMON” số 1969/QĐ – BKHCN

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam

14/10/2003

 

3

Bằng khen: “Đã tích cực tham gia Chợ Công nghệ và Thiết bị Việt Nam năm 2003” số 1970/QĐ – BKHCN

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam

14/10/2003

4

Cúp vàng Techmart Việt Nam 2005 cho “Công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ từ phế thải và phụ phẩm mía đường” – Công ty Cổ phần phân bón FITOHOOCMON số 2684/QĐ-BKHCN

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam

15/10/2005

5

Cúp vàng Techmart Việt Nam 2005 cho“Công nghệ sản xuất các chế phẩm tăng năng suất cây trồng” – Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học số 2684/QĐ-BKHCN

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam

15/10/2005

6

Bằng khen: “Đã có thành tích tham gia Chợ công nghệ & thiết bị các tỉnh miền núi phía Bắc tại Hòa Bình năm 2006” – Công ty Cổ phần phân bón FITOHOOCMON số 1198/QĐUB

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

19/05/2006

7

Bằng khen: “Đã có thành tích tham gia Chợ công nghệ & thiết bị các tỉnh miền núi phía Bắc tại Hòa Bình năm 2006” – Công ty Cổ phần BIFI số 1198/QĐUB

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

19/05/2006

8

Bằng khen: “Đã có thành tích tham gia Chợ công nghệ & thiết bị các tỉnh miền núi phía Bắc tại Hòa Bình năm 2006” – Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học số 1198/QĐUB

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

19/05/2006

9

Bằng khen “Đoạt giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam" năm 2006 cho KS. Lê Thị Kim Anh phó tổng giám đốc công ty cổ phần phân bón Fitohoocmon, phó chủ tịch hiệp hội phân bón sinh học Việt Nam số 273 QĐ/TTg

Thủ tướng chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

27/02/2007

10

Bằng lao động sáng tạo: “KS. Lê Thị Kim Anh – Công ty cổ phần phân bón Fitohoocmon đã đạt danh hiệu lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2006” số 315 QĐ/TLĐ

Ban chấp hành tổng liên đoàn lao động Việt Nam

15/03/2007

11

Bằng khen “Đoạt giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2006 cho KS. Trần Thị Minh phó tổng giám đốc công ty cổ phần phân bón Fitohoocmon, phó chủ tịch hiệp hội phân bón sinh học Việt Nam số 273 QĐ/TTg

Thủ tướng chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

27/02/2007

12

Bằng lao động sáng tạo: “KS. Trần Thị Minh – Công ty cổ phần phân bón Fitohoocmon đã đạt danh hiệu lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2006” số 315 QĐ/TLĐ

Ban chấp hành tổng liên đoàn lao động Việt Nam

15/03/2007

13

Cúp vàng Techmart Việt Nam 2007 cho “Chế phẩm tăng năng suất cây trồng FITO-HUMAT” – Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học số 1882/QĐ-BKHCN

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam

09/09/2007

14

Bằng khen: “Đã tích cực tham gia Chợ Công nghệ và Thiết bị Thủ đô năm 2007” cho Công ty Cổ phần phân bón FITOHOOCMON số 2947/QĐ-UBND

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/07/2007

15

Bằng khen: “Đã có thành tích xuất sắc tại Chợ Công nghệ và Thiết bị Tây Nguyên năm 2008” cho Công ty Cổ phần phân bón FITOHOOCMON số 1041/QĐ,

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

26/04/2008

16

Bằng khen: “Công trình sáng tạo trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2007” cho nhóm tác giả của Công ty Cổ phần phân bón FITOHOOCMON, số 867QĐ/TƯTN

Ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

19/11/2007

17

Bằng khen: “Công trình, đề tài, giải pháp sáng kiến sản phẩm sáng tạo tiêu biểu tại Festival sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ II – năm 2007” cho nhóm tác giả của Công ty Cổ phần phân bón FITOHOOCMON, số 2763/QĐ – BKHCN

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam

21/11/2007

18

Bằng khen: “Giải nhất, giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2006” – Công ty Cổ phần phân bón FITOHOOCMON, số 280/QĐ-LHH

Bộ Khoa học và Công nghệ - Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

27/02/2007

19

Bằng lao động sáng tạo: “TS. Lê Văn Tri – Công ty Cổ phần phân bón FITOHOOCMON đã đạt danh hiệu lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2006”, số 315/QĐ-TLĐ

Ban chấp hành tổng liên đoàn lao động Việt Nam

15/03/2007

20

Bằng khen: “Giải thưởng sáng tạo Khoa học – công nghệ Việt Nam năm 2006 cho TS. Lê văn Tri – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần phân bón FITOHOOCMON, Chủ tịch Hiệp hội phân bón sinh học Việt Nam”, số 273 QĐ/TTg

Thủ tướng chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

27/02/2007

21

Huy chương bạc tại “Triển lãm Quốc tế về sáng tạo Khoa học kỹ thuật năm 2008” được tổ chức ở Thủ đô Seoul - Hàn Quốc

Korea invention promotion association

15/12/2008

22

Bằng khen: “Đã có thành tích đoạt Giải thưởng quốc tế về sáng tạo tại Seoul-Hàn Quốc năm 2008” cho TS.Lê Văn Tri-Công ty cổ phần phân bón Fitohoocmon số 33/QĐ-LHHKT

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

12/01/2009

23

Bằng danh dự Công ty cổ phần BIFI: Có thành tích xuất sắc trong việc hỗ trợ các tài năng sáng tạo Khoa học-Công nghệ Việt Nam giai đoạn 2007-2008 số 283/QĐKT

Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)

12/01/2009

24

Bằng khen TS. Lê Văn Tri, ThS. Vũ Ngọc Trường: Đoạt giải nhì, giải thưởng sáng tạo Khoa học-công nghệ Việt Nam năm 2008 số 227/QĐ-LHH

Bộ khoa học công nghệ-liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

03/03/2009

25

Bằng lao động sáng tạo: “TS. Lê Văn Tri – Công ty cổ phần BIFI đã đạt danh hiệu lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2008 số 461/QĐ-TLĐ

Ban chấp hành tổng liên đoàn lao động Việt Nam

10/04/2009

26

Bằng lao động sáng tạo: “Th S. Vũ Ngọc trường – Công ty cổ phần BIFI đã đạt danh hiệu lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2008 số 461/QĐ-TLĐ

Ban chấp hành tổng liên đoàn lao động Việt Nam

10/04/2009

27

Bằng khen Công ty cổ phần BIFI : Đã có thành tích trong tổ chức, tham gia chợ công nghệ và thiết bị thủ đô 2010 số 4721/QĐ-UBND

Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Việt Nam

25/09/2009

28

Bằng lao động sáng tạo cho TS. Lê Văn Tri - Công ty cổ phần BIFI đã đạt danh hiệu lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2008 số 461/QĐ-TLĐ

Ban chấp hành tổng liên đoàn lao động Việt Nam

10/04/2009

29

Bằng khen cho TS. Lê Văn Tri chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần BIFI đã có thành tích xuất sắc, đoạt giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ số 1008 QĐ/TTg

Thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

15/07/2009

30

Bằng khen cho Th S. Vũ Ngọc Trường phó tổng giám đốc công ty cổ phần BIFI đã có thành tích xuất sắc, đoạt giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ số 1008 QĐ/TTg

Thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

15/07/2009

31

Bằng khen cho TS. Lê Văn Tri Tổng giám đốc công ty cổ phần phân bón Fitohoocmon đã đoạt giải cao giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam số 451 QĐ/TTg

Thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

08/04/2009

32

Giấy khen cho TS. Lê Văn Tri đã có thành tích trong nghiên cứu-ứng dụng kết quả đề tài KH&CN mã số: 01C-05.04-2008-2

Giám đốc Sở khoa học và công nghệ Hà Nội, Việt Nam

07/09/2010

33

Giấy khen cho Công ty cổ phần công nghệ sinh học đã có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh số 61-QĐ/QU

Ban chấp hành đảng bộ Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

23/11/2010

34

Bằng khen: “Đã tích cực tham gia Chợ công nghệ và thiết bị vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên 2011 - Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học”, số 1795/KT

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

21/07/2011

35

Bằng khen: “Đã tích cực tham gia Chợ công nghệ và thiết bị vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên 2011 - Công ty Cổ phần phân bón Fitohoocmon”, số 1797/KT

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

21/07/2011

36

Cúp vàng Sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2011 cho Công ty cổ phẩn Công nghệ sinh học, Fitohoocmon, Bifi số 264/QĐKT

Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam Vifotec

14/05/2012

37

Giải thưởng của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO (World Intellectual Property Organization) dành cho doanh nghiêp xuất sắc nhất trong việc áp dụng hệ thống sở hữu trí tuệ vào sản xuất và kinh doanh

WIPO

05/2012

38

Cúp vàng Techmart Việt Nam cho: “Công nghệ sử dụng chế phẩm Fito-Biomix RR xử lý rơm rạ và các phế thải nông nghiệp tại ruộng thành phân bón sinh học”, số 2552/QĐ-BKHCN

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam

23/09/2012

39

"Giải nhất Giải thưởng sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam 2012" cho TS. Lê Văn Tri – TGĐ Công ty cổ phần Công nghệ sinh học số 822QĐ/TTg ngày 27/05/2013

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2012

40

"Giải nhất Giải thưởng sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam 2012" cho Kỹ sư Nguyễn Thị Bích Liên – Trưởng phòng nghiên cứu vi sinh vật Công ty cổ phần Công nghệ sinh học số 822QĐ/TTg ngày 27/05/2013

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2012

41

"Giải nhất Giải thưởng sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam 2012" cho Kỹ sư Nguyễn Văn Tuấn – PGĐ Công ty cổ phần Công nghệ sinh học số 822QĐ/TTg ngày 27/05/2013

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2012

42

Kỷ lục Guiness Việt Nam cho “Người có nhiều bằng sáng chế trong lĩnh vực công nghệ sinh học nhất Việt Nam”

Kỷ lục Việt Nam

05/2012

43

Kỷ lục Guiness Việt Nam cho “Người có nhiều bằng sáng chế áp dụng cho cây lúa nhất Việt Nam” (3/2013)

Kỷ lục Việt Nam

03/2013

44

Kỷ lục Guiness Châu Á cho “Người có nhiều bằng sáng chế trong lĩnh vực Công nghệ sinh học nhất Châu Á”

Kỷ lục Châu Á

08/2013

45

Bằng khen TS Lê Văn Tri, kỹ sư Nguyễn Thị Bích Liên, kỹ sư Nguyễn Văn Tuấn đạt Giải nhất giải thưởng sáng tạo KHCNVN năm 2012 số 886/QĐ-LHHVN

Bộ khoa học công nghệ - Liên hiệp các hội KH&KT VN

24/12/2012

46

Bằng lao động sáng tạo cho TS Lê Văn Tri, KS Nguyễn Thị Bích Liên, KS Nguyễn Văn Tuấn – Cty cp CNSH đạt danh hiệu lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2012 số 568/QĐ-TLĐ

Ban chấp hành TLĐ lao động VN

12/03/2013

47

Bảng vàng vinh danh TS. Lê Văn Tri, Danh hiệu “Trí thức tiêu biểu vì sự nghiệp phát triển Thủ đô”

Liên hiệp các Hội KHKT Hà Nội

2014

48

“Giải nhất Giải thưởng sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam 2014” cho TS. Lê Văn Tri – TGĐ Công ty cổ phần Công nghệ sinh học số 738QĐ/TTg ngày 27/05/2015

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2014

49

“Huân chương lao động hạng 3” cho TS. Lê Văn Tri – TGĐ Công ty cổ phần Công nghệ sinh học số 2097/QĐ-CTN ngày 22/08/2014

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2014

50

Bằng khen “Đã tích cực tham gia tổ chức thành công chợ công nghệ và thiết bị quốc tế Việt Nam năm 2015” số 716/QĐ-SKHCN

Sở KHCN Hà Nội

2015

51

“Giải nhất Giải thưởng sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam 2016” cho TS. Lê Văn Tri – TGĐ Công ty cổ phần Công nghệ sinh học số 1038QĐ/LHHVN ngày 28/12/2016

Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam

2016

52

Bằng khen của Thủ tướng nước CHXHCNVN cho TS Lê Văn Tri số 645/QĐ-TTG ngày 11/05/2017

Thủ tướng nước CHXHCNVN

2017

53

Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp sáng tạo KHCN Việt Nam" số 28/QĐKT

Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)

2017

54

Giải thưởng của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO (World Intellectual Property Organization) dành cho doanh nghiêp xuất sắc nhất trong việc áp dụng hệ thống sở hữu trí tuệ vào sản xuất và kinh doanh

WIPO

05/2017


-         12 bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ

-         12 bằng Lao động sáng tạo

-         01 huy chương vì sự nghiệp Khoa học Công nghệ

-         02 bằng khen của Sở khoa học công nghệ Hà Nội

-         02 Ban chấp hành đảng bộ Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

-         11 cúp vàng sản phẩm tại các Hội chợ Khoa học Việt Nam

-         05 giải nhất giải thưởng Khoa học Việt Nam VIFOTEC

-         01 giải nhì giải thưởng Khoa học Việt Nam VIFOTEC

-         01 huy chương bạc sản phẩm tại Hội chợ Khoa học Công nghệ Quốc tế tại Hàn Quốc

-         15 bằng khen của Bộ Khoa học Công nghệ và các tỉnh thành

-         01 cúp vàng sở hữu trí tuệ Việt Nam, 03 giải thưởng sở hữu trí tuệ thế giới

-         01 Huân chương Lao động Hạng 3 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Cùng nhiều Huân, Huy chương và Bằng khen khác

    Liên kết website
    Thống kê truy cập

    Tổng số truy cập: 5750729

    Đang online: 1