Rau mầm, rau mam, mầm rau cải, BiogroupRau mầm, rau mam, mầm rau cải, Biogroup

Công nghệ chuyển giao

Công nghệ sản xuất mạ khay công nghiệp và mạ trên nền đất cứng từ mùn rơm rạ

Công nghệ sản xuất mạ khay công nghiệp và mạ trên nền đất cứng từ mùn rơm rạ

22 / 01 / 2013 - 01:42:31

Tác giả: Công ty cổ phần phân bón FITOHOOCMON

Tổ chức KH&CN

Công ty cổ phần phân bón FITOHOOCMON

Công nghệ xử lý rơm rạ tại ruộng làm phân bón sinh học nhằm bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững

Công nghệ xử lý rơm rạ tại ruộng làm phân bón sinh học nhằm bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững

28 / 12 / 2012 - 00:35:43

Tác giả: Công ty cổ phần Công nghệ sinh học
Tổ chức KH&CN
Công ty cổ phần Công nghệ sinh học

Công nghệ sản xuất phân phức hợp hữu cơ vi sinh FITOHOOCMON

Công nghệ sản xuất phân phức hợp hữu cơ vi sinh FITOHOOCMON

28 / 12 / 2012 - 00:34:26

Tác giả: Công ty cổ phần phân bón FITOHOOCMON
Tổ chức KH&CN
Công ty cổ phần phân bón FITOHOOCMON
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt

Công nghệ sử dụng chế phẩm Bio - Mix của Fitohoocmon trong sản xuất phân bón sinh học từ phân thải chăn nuôi tập trung

Công nghệ sử dụng chế phẩm Bio - Mix của Fitohoocmon trong sản xuất phân bón sinh học từ phân thải chăn nuôi tập trung

28 / 12 / 2012 - 00:30:51

Tên công nghệ, sản phẩm: Công nghệ sử dụng chế phẩm Bio - Mix của Fitohoocmon trong sản xuất phân bón sinh học từ phân thải chăn nuôi tập trung
Tác giả: Công ty cổ phần phân bón FITOHOOCMON

Công nghệ sản xuất các chế phẩm tăng năng suất cây trồng Fito – Humat

Công nghệ sản xuất các chế phẩm tăng năng suất cây trồng Fito – Humat

28 / 12 / 2012 - 00:28:13

Tên công nghệ, sản phẩm: Công nghệ sản xuất các chế phẩm tăng năng suất cây trồng Fito - Humat
Tác giả: Công ty cổ phần phân bón FITOHOOCMON
Tổ chức KH&CN
Công ty cổ phần phân bón FITOHOOCMON

Công nghệ sản xuất và ứng dụng đồng bộ chế phẩm sinh học xử lý đáy ao (BIOF) và xử lý nước ao

Công nghệ sản xuất và ứng dụng đồng bộ chế phẩm sinh học xử lý đáy ao (BIOF) và xử lý nước ao

28 / 12 / 2012 - 00:23:51

Tên công nghệ, sản phẩm: Công nghệ sản xuất và ứng dụng đồng bộ chế phẩm sinh học xử lý đáy ao (BIOF) và xử lý nước ao (BTS) trong nuôi trồng thủy sản
Tác giả: Công ty cổ phần Công nghệ sinh học
Tổ chức KH&CN

Trang 1 / 2   »

Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số truy cập: 5897352

Đang online: 1