Rau mầm, rau mam, mầm rau cải, BiogroupRau mầm, rau mam, mầm rau cải, Biogroup

Quy trình trồng Rau mầm Bio

QUY TRÌNH TRỒNG RAU MẦM CẢI

1. Trộn đều 0.5kg giá thể Fito với 150ml nước.
2. Trải đều ra khay kích thước 30cm x 60cm, san phẳng.
3. Gieo đều 30 gam hạt cải ngọt Bio-α hoặc 50g cải trắng/cải đỏ Bio-α lên khay.
4. Tưới phun nhẹ. Xếp chồng các khay lên nhau ủ tối để giúp cho quá trình nẩy mầm của hạt được thuận lợi.
5. Sau 1 ngày gieo hạt giống sẽ nứt nanh nẩy mầm. Để ra sáng, hàng ngày tưới nước sạch bằng bình phun từ 1-3 lần phụ thuộc vào thời tiết sao cho giá thể đạt độ ẩm 60-70% (sờ tay vào giá thể thấy ẩm là được).
6. Thu hoạch sau 5-6 ngày, chiều cao đạt 7-8 cm.
7. Dùng kéo cắt cách gốc khoảng 1 cm, giũ nhẹ cho vỏ hạt rơi ra. Đóng gói bảo quản và tiêu thụ.

QUY TRÌNH TRỒNG RAU MẦM RAU MUỐNG

1. Trộn đều 0.5kg giá thể Fito với 150ml nước.
2. Trải đều ra khay kích thước 30cm x 60cm, san phẳng.
3. Tưới phun khoảng 150ml nước cho ngấm đều.
4. Gieo đều 100 gam hạt đã ngâm lên khay.
5. Tưới phun nhẹ. Xếp chồng các khay lên nhau ủ tối để giúp cho quá trình nẩy mầm của hạt được thuận lợi.
6. Sau 2 ngày gieo hạt giống sẽ nứt nanh nẩy mầm. Để ra sáng, hàng ngày tưới nước sạch bằng bình phun từ 1-3 lần phụ thuộc vào thời tiết sao cho giá thể đạt độ ẩm 60-70% (sờ tay vào giá thể thấy ẩm là được).
7. Thu hoạch sau 7-8 ngày, chiều cao khoảng 12 cm.
8. Dùng kéo cắt cách gốc khoảng 1 cm, nhặt sạch vỏ hạt. Đóng gói bảo quản và tiêu thụ.

QUY TRÌNH TRỒNG RAU MẦM HƯỚNG DƯƠNG

1. Trộn đều 0.5kg giá thể Fito với 150ml nước.
2. Trải đều ra khay kích thước 30cm x 60cm, san phẳng.
3. Gieo đều 100 gam hạt hướng dương Bio-α lên khay4. Tưới phun nhẹ. Xếp chồng các khay lên nhau ủ tối để giúp cho quá trình nẩy mầm của hạt được thuận lợi.
5. Sau 1 ngày gieo hạt giống sẽ nứt nanh nẩy mầm. Để ra sáng, hàng ngày tưới nước sạch bằng bình phun từ 1-3 lần phụ thuộc vào thời tiết sao cho giá thể đạt độ ẩm 60-70% (sờ tay vào giá thể thấy ẩm là được). 6. Thu hoạch sau 5-6 ngày, chiều cao khoảng 10-12 cm.
7. Dùng kéo cắt cách gốc khoảng 1 cm, nhặt sạch vỏ hạt. Đóng gói bảo quản và tiêu thụ.

QUY TRÌNH TRỒNG RAU MẦM ĐẬU HÀ LAN

1. Trộn đều 0.5kg giá thể Fito với 150ml nước.
2. Trải đều ra khay kích thước 30cm x 60cm, san phẳng.
3. Tưới phun khoảng 150ml nước cho ngấm đều.
4. Gieo đều 150 gam hạt đã ngâm lên khay.
5. Tưới phun nhẹ. Xếp chồng các khay lên nhau ủ tối để giúp cho quá trình nẩy mầm của hạt được thuận lợi.
6. Sau 1 ngày gieo hạt giống sẽ nứt nanh nẩy mầm. Để ra sáng, hàng ngày tưới nước sạch bằng bình phun từ 1-3 lần phụ thuộc vào thời tiết sao cho giá thể đạt độ ẩm 60-70% (sờ tay vào giá thể thấy ẩm là được).
7. Thu hoạch sau 7-8 ngày, chiều cao khoảng 12 cm.
8. Dùng kéo cắt cách gốc khoảng 1 cm hoặc thu cả hạt rễ. Đóng gói bảo quản và tiêu thụ.

 

Chú ý: - Ngừng tưới nước trước khi thu hoạch 12-18 tiếng. Khi thu hoạch phải để rau khô rồi mới đóng gói. Không nên tái sử dụng giá thể sau khi thu hoạch.

Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số truy cập: 5625239

Đang online: 1