Rau mầm, rau mam, mầm rau cải, BiogroupRau mầm, rau mam, mầm rau cải, Biogroup

Tin tức

Nghiệm thu Dự án SXTN: “Áp dụng công nghệ sinh học để sản xuất giá thể mạ và mạ công nghiệp phục vụ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp tại Thành phố Hà Nội”, mã số: P.2014.04.

Ngày 27/10/2016, Sở KHCN Hà Nội đã tiến hành nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện dự án: “Áp dụng công nghệ sinh học để sản xuất giá thể mạ và mạ khay công nghiệp phục vụ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp tại Thành phố Hà Nội”, mã số: P.2014.04, dự án do Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học thực hiện.

Tại buổi báo cáo nghiệm thu, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng nghiệm thu đã nghe đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học trình bày tóm tắt báo cáo kết quả thực hiện Dự án. Theo đó, trong thời gian 2 năm thực hiện dự án (2014-2016), Ban chủ nhiệm dự án đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được xây dựng trong thuyết minh dự án mà Sở KHCN Thành phố Hà Nội đã giao cho, cụ thể:

- Xây dựng, cải tạo nhà xưởng, mua máy móc thiết bị và các nguyên vật liệu cần thiết để sản xuất giá thể mạ và mạ khay công nghiệp.

- Hoàn thiện công nghệ sản xuất giá thể mạ, công nghệ sản xuất mạ khay công nghiệp, công nghệ cấy máy bằng mạ khay.

- Đã xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của các nội dung thực hiện trong dự án.

- Đã tổ chức sản xuất thử nghiệm 303 tấn giá thể mạ và 18.000 khay mạ cấy máy cho 81ha tại HTX Phú Thắng, Ngọc Tảo, Nam Phương Tiến.

- Đã tổ chức 04 lớp đào tạo kỹ thuật và 09 lớp tập huấn kỹ thuật.

- Ngoài ra, Công ty đã tự bỏ kinh phí để sang Nhật Bản học tập và trao đổi kinh nghiệm tổ chức thực hiện sản xuất mạ khay và nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian 7 ngày.

E:\CNSH\Hình ảnh Bằng khen\Mạ khay\Hà Nội\2016\Bảo vệ DA Mạ khay HN\fwd (2)\FullSizeRender_1.jpg

Hội đồng nghiệm thu của Sở KHCN Hà Nội đánh giá báo cáo Dự án được trình bày rõ ràng, bố cục chặt chẽ, nội dung phong phú đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, các chuyên gia phản biện, các thành viên Hội đồng cũng đưa ra những góp ý sâu sắc nhằm giúp đơn vị chủ trì nghiên cứu, soạn thảo, củng cố thêm công nghệ.

Phát biểu kết luận, GS. TSKH Trần Duy Quý – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Dự án đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong 2 năm thực hiện dự án và tác động của dự án đến tình hình phát triển nông thôn mới và thực hiện đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp nông thôn. Đồng thời, yêu cầu Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học tiếp thu đầy đủ những ý kiến góp ý của các chuyên gia phản biện và Hội đồng để hoàn thiện hơn nữa báo cáo Dự án.

Kết quả của Dự án đã được Hội đồng nhất trí nghiệm thu ở mức xếp loại Xuất sắc.

Một số hình ảnh thực hiện dự án trong 2 năm:

  • Tập huấn

E:\CNSH\Hình ảnh Bằng khen\Mạ khay\Hà Nội\2015\phú thắng\P1262483.JPG

E:\CNSH\Hình ảnh Bằng khen\Mạ khay\Hà Nội\2015\phú thắng\P1262440.JPG

E:\CNSH\Hình ảnh Bằng khen\Mạ khay\Hà Nội\2015\phú thắng\P1262450.JPG

 

  • Kiểm tra tiến độ

E:\CNSH\Hình ảnh Bằng khen\Mạ khay\Hà Nội\2015\Kiểm tiến độ mạ khay HN 2015\P1310095.JPG

E:\CNSH\Hình ảnh Bằng khen\Mạ khay\Hà Nội\2015\Kiểm tiến độ mạ khay HN 2015\P1310104.JPG

  • Kiểm tra thẩm định sản phẩm

E:\CNSH\Hình ảnh Bằng khen\Mạ khay\Hà Nội\2016\Kiểm tra DA mạ khay HN 2016\P1310723.JPG

E:\CNSH\Hình ảnh Bằng khen\Mạ khay\Hà Nội\2016\Kiểm tra DA mạ khay HN 2016\P1310675.JPG

E:\CNSH\Hình ảnh Bằng khen\Mạ khay\Hà Nội\2016\Kiểm tra DA mạ khay HN 2016\P1310640.JPG

E:\CNSH\Hình ảnh Bằng khen\Mạ khay\Hà Nội\2016\Kiểm tra DA mạ khay HN 2016\P1310680.JPG

E:\CNSH\Hình ảnh Bằng khen\Mạ khay\Hà Nội\2016\Kiểm tra DA mạ khay HN 2016\P1310699.JPG


Chia sẻ:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn:

Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số truy cập: 5010128

Đang online: 2