Rau mầm, rau mam, mầm rau cải, BiogroupRau mầm, rau mam, mầm rau cải, Biogroup

Tin tức

Tập huấn Xử lý gốc rạ tại ruộng tại Hưng Yên

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở KHCN tỉnh Hưng Yên về việc mở rộng mô hình “Xử lý gốc rạ ngay tại mặt ruộng bằng chế phẩm sinh học Fito-Biomix RR và khử H2S nhằm phòng tránh bệnh vàng lá nghẹt rễ và bảo vệ tài nguyên đất cho vùng trồng lúa ở Hưng Yên”. Ngày 17/6, Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học kết hợp với Sở KHCN tỉnh Hưng Yên, Phòng Nông nghiệp các huyện Tiên Lữ, Ân Thi, Phù Cừ, Kim Động tiến hành tổ chức giới thiệu, tập huấn mô hình xử lý gốc rạ ngay tại mặt ruộng bằng chế phẩm sinh học Fito-Biomix RR và chế phẩm sinh học khử H2S với diện tích hơn 50ha tại 6 xã: Quang Vinh, Hoàng Hoa Thám (Ân Thi), Phù Cừ (Đoàn Đào, Tống Phan), Hải Triều (Tiên Lữ), Phú Thịnh (Kim Động).

Tại các điểm tiến hành mô hình, có đại diện của Sở KHCN tỉnh Hưng Yên, phòng Nông nghiệp các huyện Tiên Lữ, Ân Thi, Phủ Cừ, Kim Động, Cán bộ kỹ thuật của Công ty CP Công nghệ sinh học cùng các bà con nông dân tham gia mô hình tại các địa phương.

Một số hình ảnh ghi nhận tại các điểm tiến hành mô hình:

  • Huyện Tiên Lữ (xã Hải Triều):

E:\CNSH\Hình ảnh Bằng khen\Ảnh xử lý rơm rạ\XỬ LÝ GỐC RẠ\Hưng Yên\2016\Tiên Lữ\Hải Triều\Tập huấn\IMAG0490.jpg

E:\CNSH\Hình ảnh Bằng khen\Ảnh xử lý rơm rạ\XỬ LÝ GỐC RẠ\Hưng Yên\2016\Tiên Lữ\Hải Triều\Tập huấn\IMAG0501.jpg

E:\CNSH\Hình ảnh Bằng khen\Ảnh xử lý rơm rạ\XỬ LÝ GỐC RẠ\Hưng Yên\2016\Tiên Lữ\Hải Triều\Tập huấn\IMAG0502.jpg

E:\CNSH\Hình ảnh Bằng khen\Ảnh xử lý rơm rạ\XỬ LÝ GỐC RẠ\Hưng Yên\2016\Tiên Lữ\Hải Triều\Tập huấn\IMAG0505.jpg

E:\CNSH\Hình ảnh Bằng khen\Ảnh xử lý rơm rạ\XỬ LÝ GỐC RẠ\Hưng Yên\2016\Tiên Lữ\Hải Triều\Tập huấn\IMAG0511.jpg

  • Huyện Phù Cừ (xã Đoàn Đào và xã Tống Phan)

E:\CNSH\Hình ảnh Bằng khen\Ảnh xử lý rơm rạ\XỬ LÝ GỐC RẠ\Hưng Yên\2016\Phù Cừ\Tập huấn\Đoàn Đào\IMAG0425.jpg

E:\CNSH\Hình ảnh Bằng khen\Ảnh xử lý rơm rạ\XỬ LÝ GỐC RẠ\Hưng Yên\2016\Phù Cừ\Tập huấn\Đoàn Đào\IMAG0432.jpg

E:\CNSH\Hình ảnh Bằng khen\Ảnh xử lý rơm rạ\XỬ LÝ GỐC RẠ\Hưng Yên\2016\Phù Cừ\Tập huấn\Đoàn Đào\IMAG0433.jpg

E:\CNSH\Hình ảnh Bằng khen\Ảnh xử lý rơm rạ\XỬ LÝ GỐC RẠ\Hưng Yên\2016\Phù Cừ\Tập huấn\Tống Phan\IMAG0445.jpg

E:\CNSH\Hình ảnh Bằng khen\Ảnh xử lý rơm rạ\XỬ LÝ GỐC RẠ\Hưng Yên\2016\Phù Cừ\Tập huấn\Tống Phan\IMAG0443.jpg

  • Huyện Ân Thi (Quang Vinh và Hoàng Hoa Thám)

E:\CNSH\Hình ảnh Bằng khen\Ảnh xử lý rơm rạ\XỬ LÝ GỐC RẠ\Hưng Yên\2016\Ân Thi\Tập huấn\Hoàng Hoa Thám\IMAG0627.jpg

E:\CNSH\Hình ảnh Bằng khen\Ảnh xử lý rơm rạ\XỬ LÝ GỐC RẠ\Hưng Yên\2016\Ân Thi\Tập huấn\Hoàng Hoa Thám\IMAG0634.jpg

E:\CNSH\Hình ảnh Bằng khen\Ảnh xử lý rơm rạ\XỬ LÝ GỐC RẠ\Hưng Yên\2016\Ân Thi\Tập huấn\Quang Vinh\IMAG0612.jpg

E:\CNSH\Hình ảnh Bằng khen\Ảnh xử lý rơm rạ\XỬ LÝ GỐC RẠ\Hưng Yên\2016\Ân Thi\Tập huấn\Quang Vinh\IMAG0617.jpg

  • Huyện Kim Động (Phú Thịnh)

E:\CNSH\Hình ảnh Bằng khen\Ảnh xử lý rơm rạ\XỬ LÝ GỐC RẠ\Hưng Yên\2016\Kim Động\Phú Thịnh\Tập huấn\IMAG0599.jpg

E:\CNSH\Hình ảnh Bằng khen\Ảnh xử lý rơm rạ\XỬ LÝ GỐC RẠ\Hưng Yên\2016\Kim Động\Phú Thịnh\Tập huấn\IMAG0592.jpg

E:\CNSH\Hình ảnh Bằng khen\Ảnh xử lý rơm rạ\XỬ LÝ GỐC RẠ\Hưng Yên\2016\Kim Động\Phú Thịnh\Tập huấn\IMAG0600.jpg


Chia sẻ:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn:

Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số truy cập: 4369313

Đang online: 13