Rau mầm, rau mam, mầm rau cải, BiogroupRau mầm, rau mam, mầm rau cải, Biogroup

Tin tức

Các giải thưởng, thành tích trong và ngoài nước

Các giải thưởng, thành tích đã đạt được trong và ngoài nước:


STT

Tên giải thưởng

Đơn vị trao

Năm đạt giải

1

Huy chương “Vì sự nghiệp khoa học và Công nghệ” số 2906/QĐ – BKHCNMT cấp ngày 25/12/2001

Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường nay là Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam

25/12/2001

2

Huy chương vàng Teachmart 2003 – “Công nghệ sản xuất phân phức hợp hữu cơ vi sinh FITOHOOCMON” số 1969/QĐ – BKHCN cấp ngày 14/10/2003

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam

14/10/2003

 

3

Bằng khen: “Đã tích cực tham gia Chợ Công nghệ và Thiết bị Việt Nam năm 2003” số 1970/QĐ – BKHCN ngày 14/10/2003

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam

14/10/2003

4

Cúp vàng Techmart Việt Nam 2005 cho “Công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ từ phế thải và phụ phẩm mía đường” – Công ty Cổ phần phân bón FITOHOOCMON

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam

15/10/2005

5

Cúp vàng Techmart Việt Nam 2005 cho “Công nghệ sản xuất các chế phẩm tăng năng suất cây trồng” – Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam

15/10/2005

6

Bằng khen: “Đã có thành tích tham gia Chợ công nghệ & thiết bị các tỉnh miền núi phía Bắc tại Hòa Bình năm 2006” – Công ty Cổ phần phân bón FITOHOOCMON

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

19/05/2006

7

Bằng khen: “Đã có thành tích tham gia Chợ công nghệ & thiết bị các tỉnh miền núi phía Bắc tại Hòa Bình năm 2006” – Công ty Cổ phần BIFI

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

19/05/2006

8

Bằng khen: “Đã có thành tích tham gia Chợ công nghệ & thiết bị các tỉnh miền núi phía Bắc tại Hòa Bình năm 2006” – Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

19/05/2006

9

Bằng khen “Đoạt giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2006 cho KS. Lê Thị Kim Anh phó tổng giám đốc công ty cổ phần phân bón Fitohoocmon, phó chủ tịch hiệp hội phân bón sinh học Việt Nam số 273 QĐ/TTg ngày 27 tháng 02 năm 2007

Thủ tướng chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

27/02/2007

10

Bằng lao động sáng tạo: “KS. Lê Thị Kim Anh – Công ty cổ phần phân bón Fitohoocmon đã đạt danh hiệu lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2006” số 315 QĐ/TLĐ ngày 15 tháng 3 năm 2007

Ban chấp hành tổng liên đoàn lao động Việt Nam

15/03/2007

11

Bằng khen “Đoạt giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2006 cho KS. Trần Thị Minh phó tổng giám đốc công ty cổ phần phân bón Fitohoocmon, phó chủ tịch hiệp hội phân bón sinh học Việt Nam số 273 QĐ/TTg ngày 27 tháng 02 năm 2007

Thủ tướng chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

27/02/2007

12

Bằng lao động sáng tạo: “KS. Trần Thị Minh – Công ty cổ phần phân bón Fitohoocmon đã đạt danh hiệu lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2006” số 315 QĐ/TLĐ ngày 15 tháng 3 năm 2007

Ban chấp hành tổng liên đoàn lao động Việt Nam

15/03/2007

13

Cúp vàng Techmart Việt Nam 2007 cho “Chế phẩm tăng năng suất cây trồng FITO-HUMAT” – Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam

09/09/2007

14

Bằng khen: “Đã tích cực tham gia Chợ Công nghệ và Thiết bị Thủ đô năm 2007” cho Công ty Cổ phần phân bón FITOHOOCMON số 2947/QĐ-UBND ngày 20/07/2007

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/07/2007

15

Bằng khen: “Đã có thành tích xuất sắc tại Chợ Công nghệ và Thiết bị Tây Nguyên năm 2008” cho Công ty Cổ phần phân bón FITOHOOCMON số 1041/QĐ, ngày 26/04/2008

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

26/04/2008

16

Bằng khen: “Công trình sáng tạo trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2007” cho nhóm tác giả của Công ty Côt phần phân bón FITOHOOCMON, số 867QĐ/TƯTN

Ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

19/11/2007

17

Bằng khen: “Công trình, đề tài, giải pháp sáng kiến sản phẩm sáng tạo tiêu biểu tại Festival sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ II – năm 2007” cho nhóm tác giả của Công ty Cổ phần phân bón FITOHOOCMON, số 2763/QĐ – BKHCN

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam

21/11/2007

18

Bằng khen: “Giải nhất, giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2006” – Công ty Cổ phần phân bón FITOHOOCMON, số 280/QĐ-LHH

Bộ Khoa học và Công nghệ - Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

27/02/2007

19

Bằng lao động sáng tạo: “TS. Lê Văn Tri – Công ty Cổ phần phân bón FITOHOOCMON đã đạt danh hiệu lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2006”, số 315/QĐ-TLĐ

Ban chấp hành tổng liên đoàn lao động Việt Nam

15/03/2007

20

Bằng khen: “Giải thưởng sáng tạo Khoa học – công nghệ Việt Nam năm 2006 cho TS. Lê văn Tri – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần phân bón FITOHOOCMON, Chủ tịch Hiệp hội phân bón sinh học Việt Nam”, số 273 QĐ/TTg ngày 27/02/2007

Thủ tướng chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

27/02/2007

21

Huy chương bạc tại “Triển lãm Quốc tế về sáng tạo Khoa học kỹ thuật năm 2008” được tổ chức ở Thủ đô Seoul - Hàn Quốc

Korea invention promotion association

15/12/2008

22

Bằng khen: “Đã có thành tích đoạt Giải thưởng quốc tế về sáng tạo tại Seoul-Hàn Quốc năm 2008” cho TS.Lê Văn Tri-Công ty cổ phần phân bón Fitohoocmon số 33/QĐ-LHHKT ngày 12 tháng 1 năm 2009

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

12/01/2009

23

Bằng danh dự Công ty cổ phần BIFI: Có thành tích xuất sắc trong việc hỗ trợ các tài năng sáng tạo Khoa học-Công nghệ Việt Nam giai đoạn 2007-2008 số 283/QĐKT

Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)

12/01/2009

24

Bằng khen TS. Lê Văn Tri, ThS. Vũ Ngọc Trường: Đoạt giải nhì, giải thưởng sáng tạo Khoa học-công nghệ Việt Nam năm 2008 số 227/QĐ-LHH

Bộ khoa học công nghệ-liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

03/03/2009

25

Bằng lao động sáng tạo: “TS. Lê Văn Tri – Công ty cổ phần BIFI đã đạt danh hiệu lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2008 số 461/QĐ-TLĐ ngày 10/04/2009

Ban chấp hành tổng liên đoàn lao động Việt Nam

10/04/2009

26

Bằng lao động sáng tạo: “Th S. Vũ Ngọc trường – Công ty cổ phần BIFI đã đạt danh hiệu lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2008 số 461/QĐ-TLĐ ngày 10/04/2009

Ban chấp hành tổng liên đoàn lao động Việt Nam

10/04/2009

27

Bằng khen Công ty cổ phần BIFI : Đã có thành tích trong tổ chức, tham gia chợ công nghệ và thiết bị thủ đô 2010 số 4721/QĐ-UBND ngày 25 tháng 09 năm 2009

Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Việt Nam

25/09/2009

28

Bằng lao động sáng tạo cho TS. Lê Văn Tri - Công ty cổ phần BIFI đã đạt danh hiệu lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2008 số 461/QĐ-TLĐ ngày 10/04/2009

Ban chấp hành tổng liên đoàn lao động Việt Nam

10/04/2009

29

Bằng khen cho TS. Lê Văn Tri chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần BIFI đã có thành tích xuất sắc, đoạt giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ số 1008 QĐ/TTg ngày 15 tháng 07 năm 2009

Thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

15/07/2009

30

Bằng khen cho Th S. Vũ Ngọc Trường phó tổng giám đốc công ty cổ phần BIFI đã có thành tích xuất sắc, đoạt giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ số 1008 QĐ/TTg ngày 15 tháng 07 năm 2009

Thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

15/07/2009

31

Bằng khen cho TS. Lê Văn Tri Tổng giám đốc công ty cổ phần phân bón Fitohoocmon đã đoạt giải cao giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam số 451 QĐ/TTg ngày 08 tháng 04 năm 2009

Thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

08/04/2009

32

Giấy khen cho TS. Lê Văn Tri đã có thành tích trong nghiên cứu-ứng dụng kết quả đề tài KH&CN mã số: 01C-05.04-2008-2 ngày 427/QĐKT-SKHCN

Giám đốc sở khoa học và công nghệ Hà Nội, Việt Nam

07/09/2010

33

Giấy khen cho Công ty cổ phần công nghệ sinh học đã có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh số 61-QĐ/QU

Ban chấp hành đảng bộ Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

23/11/2010

34

Bằng khen: “Đã tích cực tham gia Chợ công nghệ và thiết bị vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên 2011 - Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học”, số 1795/KT

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

21/07/2011

35

Bằng khen: “Đã tích cực tham gia Chợ công nghệ và thiết bị vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên 2011 - Công ty Cổ phần phân bón Fitohoocmon”, số 1797/KT

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

21/07/2011

36

Cúp vàng Techmart Việt Nam cho: “Công nghệ sử dụng chế phẩm Fito-Biomix RR xử lý rơm rạ và các phế thải nông nghiệp tại ruộng thành phân bón sinh học”, số 2552/QĐ-BKHCN

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam

23/09/2012

Tổng kết các giải thưởng và bằng khen các cấp:

- 9 cúp vàng sản phẩm tại các Hội chợ Khoa học Việt Nam.

- 1 giải nhất giải thưởng Khoa học Việt Nam.

- 1 giải nhì giải thưởng Khoa học Việt Nam.

- 1 huy chương bạc sản phẩm tại Hội chợ Khoa học Công nghệ Quốc tế tại Hàn Quốc.

- 13 bằng khen của Bộ Khoa học Công nghệ và các tỉnh thành.

- 1 huy chương vì sự nghiệp Khoa học Công nghệ.

- 6 bằng Lao động sáng tạo.

- 6 bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ.

Các hoạt động xã hội

- Hoạt động ủng hộ các chương trình: Vì người nghèo, Nạn nhân chất độc da cam…hàng năm.

- Tham gia các hoạt động: Ủng hộ đồng bào bão lụt khi có thiên tai.

- Đơn vị được Liên đoàn lao động quận Đống Đa quyết định công nhận “Công đoàn cơ sở vững mạnh” trong nhiều năm liên tục

- Chi bộ tham gia cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đã được Quận ủy Đống Đa tặng giấy khen số 61/QĐQU ngày 23/11/2010.

 

Có thể bạn quan tâm: Các loại rau mầm đang bán

Chia sẻ:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn:

Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số truy cập: 4369324

Đang online: 2