Rau mầm, rau mam, mầm rau cải, BiogroupRau mầm, rau mam, mầm rau cải, Biogroup

Công nghệ chuyển giao

Công nghệ sản xuất các chế phẩm Biomix - 2 dùng trong xử lý nước thải

Tên công nghệ,sản phẩm: Công nghệ sản xuất các chế phẩm Biomix - 2 dùng trong xử lý nước thải
Tác giả: Công ty cổ phần Công nghệ sinh học
Tổ chức KH&CN
Công ty cổ phần Công nghệ sinh học
Lĩnh vực: Lĩnh vực công nghệ sinh học
Mô tả sản phẩm/qui trình công nghệ và khả năng ứng dụng vào thực tiễn:

1. Mô tả tóm tắt công nghệ


Các hoạt chất polymer và các chất keo tụ và các chất có khả năng phân hủy các chất lơ lửng được định lượng theo tỷ lệ được cho vào máy trộn chuyên dùng trộn đều trong thời gian 10 - 15 phút, thu được sản phẩm là chế phẩm sinh học dùng trong xử lý môi trường đó là chế phẩm Biomix - 2, Kiểm tra chất lượng sản phẩm, đóng gói sản phẩm từ 1 - 2kg/gói.

2. Xuất xứ, tính khoa học và pháp lý của công nghệ

Công nghệ sản xuất chế phẩm Biomix-2 dùng trong xử lý nước thải được hình thành từ các đề tài:

+ “Ứng dụng công nghệ sinh học xử lý rác thải và nước rỉ rác tại bãi chôn lấp rác Soi Nam – Tp. Hải Dương”. Dự án của UBND thành phố Hải Dương thực hiện năm 2008, đã nghiệm thu đạt loại Khá.

+ “Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học Biomix-1 trong xử lý rác thải và chế phẩm Biomix-2 trong xử lý nước rỉ rác tại tỉnh Yên Bái”. Dự án do UBND tỉnh Yên Bái quản lí năm 2009, đã nghiệm thu đạt loại Khá.

+ “Xử lý môi trường phân thải chăn nuôi của các trang trại chăn nuôi tập trung tại Hà Tây để sản xuất phân bón vi sinh”. Đề tài do UBND tp. Hà Nội quản lí năm 2008 - 2009, đã nghiêm jthu đạt loại Khá.

3. Sản phẩm của công nghệ

Chế phẩm Bio-Mix 2: được sản xuất theo TCCS sô 03:2007/BIO có hiệu lực từ ngày 19/11/2007.

4. Phương thức chuyển giao

Kinh phí: Thỏa thuận
Quy mô: 30.000 tấn/ năm
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao sản phẩm để ứng dụng tại địa phương
Chuyển giao để sản xuất sản phẩm

Các điều kiện để công nghệ được áp dụng:
Nhân lực:                    trong đó kỹ sư, KTV:                    Công nhân:
Năng lượng: Ðiện                                                             Khí đốt, dầu
Nhà xưởng, đất đai:      3.000               m2

5. Các đơn vị đã được chuyển giao và áp dụng công nghệ

Hợp tác xã dịch vụ chăn nuôi Cổ Đông – Sơn Tây – Hà Nội
Công ty MTĐT Hải Dương
Công ty MTĐT Hải Phòng
Công ty MTĐT Thái Bình
Công ty MTĐT INDEVCO – Quảng Ninh

Chia sẻ:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn:

Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số truy cập: 5807843

Đang online: 1