Rau mầm, rau mam, mầm rau cải, BiogroupRau mầm, rau mam, mầm rau cải, Biogroup

Công nghệ chuyển giao

Công nghệ xử lý rác thải hữu cơ bằng chế phẩm sinh học Biomix-1

Tên công nghệ, sản phẩm:
Công nghệ xử lý rác thải hữu cơ bằng chế phẩm sinh học Biomix-1
Tác giả: Công ty cổ phần Công nghệ sinh học
Tổ chức KH&CN
Công ty cổ phần Công nghệ sinh học
Lĩnh vực: Cung cấp nước sạch và vs môi trường
Mô tả sản phẩm/qui trình công nghệ và khả năng ứng dụng vào thực tiễn:

1. Mô tả tóm tắt công nghệ


Rác thải sinh hoạt được thu gom và chuyển đến khu xử lý. Tại đây, rác được phân loại thành rác hữu cơ và các loại rác đem chôn lấp. Rác hữu cơ sau khi được phân loại được phun chế phẩm sinh học Biomix-1 với liều lượng phù hợp.

2. Xuất xứ, tính khoa học và pháp lý của công nghệ

Công nghệ xử lý rác thải hữu cơ bằng chế phẩm sinh học Biomix-1 được hình thành từ các đề tài:
+ “Hoàn thiện công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh cho cây mía từ phế thải và phụ phẩm của sản xuất mía đường”. Thuộc Chương trình KHCN trọng điểm cấp nhà nước “Phát triển Công nghệ sinh học” KC.04. Đã nghiệm thu đạt 38,5/40 điểm.

+ Ứng dụng công nghệ FITOHOOCMON để sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ nguồn vỏ cây và phế thải của nguyên liệu làm giấy để bón cho cây nguyên liệu giấy”. Đề tài do UBND tỉnh Phú Thọ quản lí năm 2006 - 2008, đã nghiệm thu đạt loại Khá.

+ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ FITOHOOCMON để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ rác thải hữu cơ và phân thải chăn nuôi tại Hải Dương”. Thuộc Chương trình KHCN năm 2006 của tỉnh Hải Dương. Đã nghiệm thu đạt loại Khá.

+ “Ứng dụng công nghệ sinh học xử lý rác và nước thải tại bãi rác Soi Nam, thành phố Hải Dương”. Dự án do UBND thành phố Hải Dương thực hiện năm 2008, đã nghiệm thu đạt loại Xuất sắc.

+ “Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học Biomix-1 trong xử lý rác thải và chế  phẩm Biomix-2 trong xử lý nước rỉ từ rác tại tỉnh Yên Bái”. Dự án do UBND tỉnh Yên Bái quản lí năm 2009, đã nghiệm thu đạt loại Xuất sắc.

Chế phẩm sinh học Bio-Mix 1 được sản xuất theo TCCS sô 02:2007/BIO có hiệu lực từ ngày 19/11/2007.

3. Sản phẩm của công nghệ

Chế phẩm sinh học Bio-Mix 1 được sản xuất theo TCCS sô 02:2007/BIO có hiệu lực từ ngày 19/11/2007.

4. Phương thức chuyển giao

Kinh phí: Thỏa thuận
Quy mô: 1.000.000 lít/ năm
Phương thức chuyển giao: Chuyển giao sản phẩm để ứng dụng tại địa phương

5. Các đơn vị đã được chuyển giao và áp dụng công nghệ

Công ty môi trường đô thị Hải Dương
Công ty môi trường đô thị Thái Bình
Công ty môi trường đô thị INDEVCO – Quảng Ninh
Công ty môi trường đô thị Hải Phòng

Chia sẻ:

CÁC CÔNG NGHỆ KHÁC:

Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số truy cập: 5762959

Đang online: 1