Rau mầm, rau mam, mầm rau cải, BiogroupRau mầm, rau mam, mầm rau cải, Biogroup

Công nghệ chuyển giao

Công nghệ sản xuất các chế phẩm tăng năng suất cây trồng

Công nghệ sản xuất các chế phẩm tăng năng suất cây trồng

28 / 12 / 2012 - 00:20:56

Tên công nghệ, sản phẩm: Công nghệ sản xuất các chế phẩm tăng năng suất cây trồng
Tác giả: Công ty cổ phần phân bón FITOHOOCMON
Tổ chức KH&CN
Công ty cổ phần phân bón FITOHOOCMON

Công nghệ sản xuất các chế phẩm Biomix - 2 dùng trong xử lý nước thải

Công nghệ sản xuất các chế phẩm Biomix - 2 dùng trong xử lý nước thải

28 / 12 / 2012 - 00:19:00

Tên công nghệ, sản phẩm: Công nghệ sản xuất các chế phẩm Biomix - 2 dùng trong xử lý nước thải
Tác giả: Công ty cổ phần Công nghệ sinh học
Tổ chức KH&CN
Công ty cổ phầnCông nghệ sinh học

Công nghệ xử lý rác thải hữu cơ bằng chế phẩm sinh học Biomix-1

Công nghệ xử lý rác thải hữu cơ bằng chế phẩm sinh học Biomix-1

28 / 12 / 2012 - 00:15:45

Tên công nghệ, sản phẩm: Công nghệ xử lý rác thải hữu cơ bằng chế phẩm sinh học Biomix-1
Tác giả: Công ty cổ phần Công nghệ sinh học
Tổ chức KH&CN
Công ty cổ phần Công nghệ sinh học

«   Trang 2 / 2

Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số truy cập: 5897334

Đang online: 1