Rau mầm, rau mam, mầm rau cải, BiogroupRau mầm, rau mam, mầm rau cải, Biogroup

BIOF
Chế phẩm sinh học BIOF - là kết quả của Đề tài Nông thôn Miền núi giữa Bộ KHCN, Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học và Sở KHCN Hải Dương. Chế phẩm BIOF chứa các hỗn hợp vi sinh vật Hỗ trợ phân hủy các chất hữu cơ đáy ao, bổ sung và phục hồi các vi sinh vật có lợi cho ao nuôi. Chế phẩm BIOF hiện đang sử dụng rộng rãi tại Hải Dương, Quảng Ninh và nhiều tỉnh khác
C:\Users\Administrator\Desktop\Gmail\Nhan BIOF.jpg

Chia sẻ:

Sản phẩm khác

Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số truy cập: 4351569

Đang online: 2