Rau mầm, rau mam, mầm rau cải, BiogroupRau mầm, rau mam, mầm rau cải, Biogroup

Các bằng độc quyền sáng chế

STT

Các bằng độc quyền sáng chế


 

56 Giải pháp hữu ích: "Quy trình sản xuất phân bón lá từ dịch thủy phân đầu và vỏ tôm" (2023) xem
55
Giải pháp hữu ích: "Phương pháp kích thích cây dó để tạo trầm hương" (2023) xem
54
Giải pháp hữu ích: "Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học kích thích tạo trầm hương trên cây dó" (2022) xem
53
Giải pháp hữu ích: "Quy trình sản xuất trầm hương bằng phương pháp tái sinh thân trên gốc cây dó (Aquilaria malaccensis) lâu năm (2022) xem
52
Giải pháp hữu ích: "Quy trình sản xuất cao thảo dược từ quả màng tang sau khi được chưng cất tinh dầu" (2021) Xem
51 Giải pháp hữu ích: "Quy trình chưng cất tinh dầu màng tang" (2021) xem

50

Giải pháp hữu ích: "Quy trình sản xuất nước uống từ cây mác mật (clausena excavata) và nước uống thu được từ quy trình này" (2020)

Xem

49

Giải pháp hữu ích: "Quy trình tạo ra đệm lót sinh học dùng trong chăn nuôi và quy trình xử lý chất thải của vật nuôi nhờ sử dụng đệm lót sinh học này" (2020)

Xem

48

Giải pháp hữu ích: "Phương pháp thu nhận tinh dầu và dịch chiết từ bã sau chưng cất cây mác mật" (2020)

Xem

47

Giải pháp hữu ích: "Quy trình sản xuất Siro từ cây mác mật (clausena excavata) và Siro thu được từ quy trình này" (2020)

Xem

46

Giải pháp hữu ích: "Hệ thống thiết bị để thực hiện quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh và quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phân thải chăn nuôi công nghiệp" (2020)

Xem

45

Giải pháp hữu ích: "Chế phẩm thảo dược để bổ sung vào thức ăn chăn nuôi và quy trình sản xuất chế phẩm này" (2020)

Xem

44

Giải pháp hữu ích: "Quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi vi sinh thảo dược và thức ăn chăn nuôi thu được từ quy trình này" (2020)

Xem

43

Giải pháp hữu ích: "Quy trình chưng cất tinh dầu thực vật của nhóm cây vỏ cứng có tinh dầu" (2020)

Xem

42

Giải pháp hữu ích: "Quy trình kết hợp trồng sả lấy tinh dầu và bã sả làm đệm lót sinh học để xử lý phân thải vật nuôi" (2019)

Xem

41

Giải pháp hữu ích: "Quy trình sản xuất phân phức hợp hữu cơ vi sinh từ phân thải chăn nuôi và than sinh học lót chuồng" (2019)

Xem

40

Giải pháp hữu ích: "Quy trình bảo quản củ sả tươi" (2019)

Xem

39

Độc quyền sáng chế: "Phương pháp chưng cất tinh dầu sả bằng hệ thống chưng cất áp lực" (2019)

Xem

38

Giải pháp hữu ích: "Phương pháp thâm canh cây sả chanh để tận thu lá làm nguyên liệu cất tinh dầu" (2019)

Xem

37

Giải pháp hữu ích: "Quy trình sản xuất phân phức hợp hữu cơ vi sinh từ bã thải chưng cất tinh dầu sả" (2019)

Xem

36

Giải pháp hữu ích: "Quy trình sản xuất dịch đắp mặt nạ" (2019)

Xem

35

Giải pháp hữu ích: "Quy trình sản xuất si rô sả chanh" (2019)

Xem

34

Giải pháp hữu ích: "Quy trình sản xuất đệm sinh học từ bã sả sau khi chưng cất tinh dầu và quy trình xử lý chất thải của vật nuôi" (2019)

Xem

33

Giải pháp hữu ích: "Thiết bị lên men môi trường xốp" (2018)

Xem

32

Giải pháp hữu ích: "Hệ thống thiết bị sản xuất chế phẩm vi sinh trên môi trường xốp" (2018)

Xem

31

Giải pháp hữu ích: "Quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh trên môi trường xốp" (2018)

Xem

30

Giải pháp hữu ích: "Hệ thống thiết bị sản xuất phân phức hợp hữu cơ vi sinh bán tự động" (2018)

Xem

29

Giải pháp hữu ích: "Quy trình sản xuất bột dinh dưỡng dùng để phòng và chống bệnh tiểu đường" (2018)

Xem

28

Giải pháp hữu ích: "Quy trình sản xuất phân phức hợp hữu cơ vi sinh" (2018)

Xem

27

Giải pháp hữu ích: "Quy trình sản xuất bột tắm từ than bùn" (2018)

Xem

26

Giải pháp hữu ích: "Quy trình sản xuất giá thể hữu cơ dùng để trồng rau mầm từ rơm rạ" (2018)

Xem

25

Giải pháp hữu ích: "Quy trình sản xuất rau mầm hữu cơ trên giá thể mùn rơm rạ" (2018)

Xem

24

Giải pháp hữu ích: "Quy trình sản xuất trà sinh học từ rau má hữu cơ" (2018)

Xem

23

Giải pháp hữu ích: "Quy trình sản xuất trà sinh học từ lá sen" (2018)

Xem

22

 

Giải pháp hữu ích: "Quy trình sản xuất trà sinh học từ gạo lức hữu cơ" (2018)

 

Xem

21

Giải pháp hữu ích: "Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học và chế phẩm sinh học thu được từ quy trình này để phòng và chống bệnh cho rau mầm" (2017)

Xem

20

 

Giải pháp hữu ích: "Thiết bị gieo hạt dùng để sản xuất mạ khay" (2017)

 

Xem

19

Giải pháp hữu ích: “Quy trình sản xuất mạ khay” (2016)

 

Xem

 

18

Giải pháp hữu ích: “Quy trình sản xuất phân phức hợp HCVS từ bùn thải nuôi trồng thủy sản và rơm rạ” (2016)

 

Xem

 

17

Giải pháp hữu ích: “Phương pháp xử lý gốc rạ tại ruộng” (2016)

 

Xem

 

16

 

Giải pháp hữu ích: “Chế phẩm vi sinh xử lý H2S trong nuôi trồng thủy sản” (2012)

 

Xem

15

 

Giải pháp hữu ích: “Chế phẩm vi sinh để xử lý rơm rạ và Quy trình xử lý rơm rạ thành phân bón hữu cơ sử dụng chế phẩm này” (2011)

 

Xem

14

 

Sáng chế: “Quy trình xử lý phân thải trong chăn nuôi lợn thành phân bón phức hợp hữu cơ vi sinh” (2011)

 

Xem

13

 

Sáng chế: “Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học dùng để phòng trừ và hạn chế bệnh phát sáng trong nuôi trồng thủy sản” (2010)

 

Xem

12

 

Sáng chế: “Chế phẩm hương liệu men sinh học tổng hợp” (2009)

 

Xem

11

 

Sáng chế: “Quy trình sản xuất phân bón sinh học tổng hợp dùng để xử lý đáy ao hồ trước khi nuôi thủy sản” (2008)

 

Xem

10

 

Sáng chế: “Chế phẩm dùng để xử lý nước ao nuôi thủy sản” (2008)

 

Xem

9

 

Sáng chế: “Chất phụ gia trợ nghiền xi măng BiFi” (2006)

 

Xem

8

 

Sáng chế: “Chất phụ gia bê tông BiFi và BiFi-Puzơlan” (2006)

 

Xem

7

 

Sáng chế: “Quy trình sản xuất chế phẩm tăng năng suất cây trồng FITO-HUMAT”(2005)

 

Xem

6

 

Giải pháp hữu ích: “Quy trình sản xuất mộc nhĩ trên cơ chất bã mía” (2002)

 

Xem

5

 

Giải pháp hữu ích: “Quy trình sản xuất phân phức hợp hữu cơ vi sinh” (1998)

 

Xem

4

 

Sáng chế: “Phương pháp ngâm ủ hạt lúa tươi mới thu hoạch” (1992)

 

Xem

3

 

Sáng chế: “Chế phẩm tăng năng suất lúa” (1992)

 

Xem

2

 

Sáng chế: “Chế phẩm tăng năng suất lạc” (1992)

 

Xem

1

 

Sáng chế: “Phương pháp thu nhận Gibberrellin” (1992)

 

Xem

    Liên kết website
    Thống kê truy cập

    Tổng số truy cập: 5897343

    Đang online: 1