Categories: Tin tức
      Date: 27 / 07 / 2015 - 19:44:01
     Title: Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài, nhiệm vụ khoa học tại Hưng Yên

Ngày 18/8, thực hiện Chương trình Nhiệm vụ KHCN năm 2015 với Sở KHCN Hưng Yên “Xử lý gốc rạ ngay tại mặt ruộng bằng chế phẩm sinh học Fito-Biomix RR và khử H2S nhằm phòng tránh bệnh vàng lá nghẹt rễ và bảo vệ tài nguyên đất cho vùng trồng lúa ở Hưng Yên”“Mở rộng mô hình mạ khay cấy máy vụ mùa 2015 tại Hưng Yên”, Sở KHCN tỉnh Hưng Yên kết hợp cùng với Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KHCN tại các điểm tham gia nhân rộng

Tại buổi kiểm tra, có đại diện của Sở KHCN ông Nguyễn Trường Long - Trưởng phòng Quản lý KH, ông Nguyễn Văn Tuấn – PGĐ Cty Cổ phần Công nghệ sinh học, cùng đại diện các hộ tham gia mô hình. Đoàn kiểm tra đã tiến hành tham quan, kiểm tra tiến độ thực hiện tại các điểm trong nội dung nhiệm vụ được giao. Theo đó

Qua công tác kiểm tra đánh giá, ông Nguyễn Trường Long – Trưởng phòng KHCN Sở KHCN tỉnh Hưng Yên đánh giá cao những kết quả mà Cty Cổ phần Công nghệ sinh học đã thực hiện được trong khuôn khổ nhiệm vụ được Sở KHCN tỉnh giao, việc thực hiện các nội dung trong nhiệm vụ KHCN đạt theo đúng yêu cầu đặt ra, chất lượng mô hình theo đánh giá bước đầu của các hộ tham gia đạt kết quả tốt…Đồng thời cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học tiếp tục theo dõi và hoàn thiện các nội dung còn lại để hoàn thành nhiệm vụ mà Sở KHCN đã giao.